Делатност

Основна делатност VUROLL-а је производња, промет и уградња ПВЦ и алуминијумских ролетни, комарника и гаражних роло врата.

Поред производње, VUROLL се бави и прометом ПВЦ профила за столарију, произвођача PROFILINK, као и продајом ПВЦ подпрозорских даски, алуминијумских окапница, алуминијумских панела, ПВЦ и алуминијумске ограде.

Професионалан приступ пословним активностима, квалитетан материјал и поштовање уговорених рокова, једини су пут ка испуњењу нашег циља да постанемо бренд који ће сваком купцу гарантовати микс траженог квалитета и одговарајуће цене.

Сталним праћењем трендова и промена на тржишту, разменом информација и перманетним, а правовременим развојем и иновацијама, VUROLL жели да, у сваком тренутку, изађе у сусрет потребама и захтевима корисника својих производа и услуга.

Политика квалитета

Како би осигурали дугорочни опстанак на тржишту, што је наш приоритет, поред прихватљиве цене, неопходно је обезбедити уједначен квалитет и сигурност у наш производ.

Сматрамо да је сваки нови купац, посебно уколико нам се обрати по препоруци, добар знак да се уложени труд награђује.

Зато VUROLL посебну пажњу посвећује квалитету својих производа који обезбеђује сарадња са реномираним домаћим и европским компанијама, али и улазна контрола репроматеријала и контрола готових производа.

Друштвена одговорност

VUROLL је основан са идејом да, као породично предузеће, траје генерацијама. Зато је наша морална обавеза је да будемо друштвено одговорни што је један од услова за обезбеђење дугорочног опстанка.

Јасно је да је један од основних услова за опстанак и развој, знање, стручност, труд и мотивација сваког нашег запосленог јер доноси квалитет више у нашем позиционирању на тржишту, па је сходно томе наш задатак да будемо предузеће у коме је задовољство бити запослен.

Такође, обзиром да је наша околина огледало нас самих, VUROLL посебну пажњу посвећује заштити и очување животне средине.