Циљ

Основни циљ VUROLL-a је задовољење како утврђених, тако и потенцијалних, будућих потреба корисника наших производа, које ће гарантовати наш дугорочни опстанак на тржишту.

Мисија

Задовољни корисници наших производа и задовољни запослени, уз високи квалитет производа и услуга су уједно и наша главна мисија.

Визија

Наша визија је да поштеним приступом тржишту и свим учесницима у процесу пословања, као и вредним радом, дамо свој допринос опоравку и јачању српске привреде и државе.